Industriele symbiose als hefboom voor

de circulaire economie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

 

MATCHMAKING PLATFORM

Het Symbiose-project startte in september 2012 en werd gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen tot en met december 2015. Sinds begin 2016 heeft de OVAM financiële middelen voorzien om de symbiosewerking verder te zetten. Het Symbiose team zal in 2017 actief bedrijven contacteren en workshops organiseren om bijkomende opportuniteiten naar symbiose te detecteren en te faciliteren.

NIEUWS

  • Infobrochure Interreg iSHARE-MAT te downloaden     iSHARE-MAT doc
  • Het Havenbedrijf Antwerpen heeft met de Churchill Industriële Zone een terrein van 88 ha centraal in de Antwerpse haven ter beschikking voor investeerders. Voor meer inlichtingen: investmentpolicy@portofantwerp.com
  • INTERREG iSHARE-MAT goedgekeurd in      eerste ronde, zoek naar partners voor pilots/testrondes                                                Samen met partners uit Nederland,              Duitsland, Frankrijk en UK diende we een      interreg project in betreffende het uitwisselen van reststromen over de grenzen heen. Hierbij worden per regio een aantal cases onderworpen aan een grondige businessplan. Daarnaast worden per regio een tweetal pilots of diepgaande testen uitgevoerd. Voor dit laatste zijn wij nog op zoek naar een aantal producerende bedrijven in bovenstaande regio.
  • NIEUW INTERACTIEF ONLINE                                                 SYMBIOSE PLATFORM           In opdracht van Ovam werd een datamodel ontwikkeld door Imec voor een toekomstig nieuw interactief symbiose platform waarin bedrijven actief kunnen participeren. Het is de bedoeling dat bedrijven in dit platform hun bedrijfsdata kunnen uitwisselen met elkaar om symbiose opportuniteiten sneller te ontdekken, met de nodige garantie op confidentialiteit. We hopen in de loop van 2018 een eerste versie van het online platform te kunnen laten testen door bedrijven. 
  • WORKSHOP SYMBIOSE
Noteer reeds in uw agenda. Workshop in samenwerking met Icleantech op 26 oktober 

                       26 OKTOBER 2017
13u (einde 16u30)
Kapittelzaal St Pietersabdij 
Gent
  • SYMBIOSE HELPT MEE IN ORGANSEREN WORKSHOP IN ITALIË                                         Begin oktober werd in Saronne (industriele regio ten noorden van Milaan) een workshop georganiseerd in samenwerking met i-cleantech Vlaanderen. Hierbij werd de hulp ingeroepen van Symbiose om deze mee te helpen organiseren.
  • Oproep voor partners voor Call innovatiesubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. Dit is voor het project DISCO2 (Discovering Supercritical CO2) waar men op zoek gaat naar potentieel rendabele toepassingen van een duurzame extractietechniek op biomassastromen binnen de provincie Vlaams-Brabant.                         Voor meer info klik deze link

---------------------------------------------------------------  


----------------------------------------------------------------


Symbiose is een matchmaking platform om industriële afval- en nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe van Lansink. Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank. We gaan actief op zoek naar het maken van matches tussen producerende bedrijven en volgen de status op om mogelijke barrières te begeleiden

Bent u op zoek naar een afvalstroom om te bekijken of deze in uw productieproces kan passen of hebt u een afvalstroom waarvan u van mening bent dat hij nuttiger kan toegepast worden dan dit vandaag gebeurt, vul dan ons invulblad in (zie link onderaan) en bezorg ons deze. Wij bekijken alvast gratis onze databank naar een mogelijke oplossingen.  

  Project ondersteund door Vlaanderen Circulair