Industriele symbiose als hefboom voor

de circulaire economie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

SYMBIOSE ACTIVITEITEN


Symbiose is een matchmaking platform om industriële afval- en nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe de ladder van Lansink. Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank. We gaan actief op zoek naar het maken van matches tussen producerende bedrijven en volgen de status op om mogelijke ontstane barrières te begeleiden.   Return voor u als bedrijf?

 


Deelname aan symbiose-workshops:


- symbioseteam brengt u in contact met andere bedrijven en hun waardevolle nevenstromen 


Symbiosedatabank:


- symbioseteam zoekt waardevolle nevenstromen met positieve waarde als mogelijke grondstof voor uw bedrijf    

- Wij bekijken alvast gratis onze databank naar mogelijke oplossingen


Brede kennis- en info-uitwisseling:


- symbioseteam brengt u in contact met kennis- en onderzoekscentra: ontwikkeling van nieuwe technologieën om uw nevenstroom hoogwaardig te valoriseren als grondstof in ander bedrijf

- uitvoering verder specifiek onderzoek voor uw bedrijf voor realisatie van een match (op contractbasis)


Economische winst:


- economische meerwaarde van gevaloriseerde afval- of nevenstroom (verwijderingskost van afval versus een opbrengst als grondstof)

- kostenbesparingen via besparing op primaire (schaarse) grondstoffen, via verlaagde transportkost,…