Industriele symbiose als hefboom voor

de circulaire economie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

PROJECTEN

  • Inovyn-Solvay: Een schakel zoals Symbiose tussen bedrijven voor dikwijls complexe en moeilijke dossier (o.a. wetgeving) is zeer nutig

• Ebema, Zonder kruisbestuiving geen matches

• Wienerberger : Coördinatie van nevenstromen is een interessant gegeven omdat vraag/aanbod eigenlijk niet gekend zijn.

• Peltracom, er is absoluut noodzaak om vraag en aanbod te faciliteren.Op zeer efficiënte wijze wordt een overzicht gegeven van vraag en aanbod in Vlaanderen.

• Colruyt Group, Symbiose biedt een netwerk en dus tijdswinst als men een oplossing voor een reststroom zoekt.

• Ecotreasures, De vraag van het ene bedrijf is niet altijd even prioritair als het aanbod van het andere bedrijf. Ervaring heeft geleerd dat, naast de directe contacten een opvolging vanuit Symbiose nuttig kan zijn om bepaalde contacten opnieuw aan te zwengelen, leefbaar te houden. Zo'n match making heeft spijtig genoeg "onderhoud" nodig omdat de aanbod zijde en de vraag zijde zelden 1 op 1 op elkaar zijn afgestemd.

• SIRRIS  : Er is zeker een meerwaarde in dergelijk platform en dit op verschillende niveau’s: echte matchmaking, inzicht in schaalgrootte van vraag en aanbod, netwerking tussen bedrijven met potentiële match, vinden van spelers die niet vanzelfsprekend zijn en matches helpen faciliteren aan vraag- en aanbodzijde (technologische en niet-technologische aspecten).

• Ik ben van oordeel dat een algemene database een must is, en ten voordele van de gehele bouwsector is, en dus niet moet worden bekostigd door enkele bedrijven.

• Strabag, Zinvol aangezien informatie ontbreekt over de recyclagemogelijkheden van bouwafval

• Cargill, een dergelijk platform is niet enkel noodzakelijk in Vlaanderen maar ook voor de hele EU

• SAPPI: Symbiose past in de waarden van ons bedrijf waar we continu op zoek gaan naar meerwaarde voor het bedrijf, zijn mensen en zijn omgeving

•   550 gedetecteerde Synergiën
•   11 afgeronde matches
•   6  testfase
•   5  high potentials
•   Afgeronde matches in  technische fiches
                                  Enkele voorbeelden van technische fiches