Industriele symbiose als hefboom voor

de circulaire economie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

PROJECT RESULTATEN SYMBIOSE 2017


1) Nieuwe Droger verhoogt verwerkingscapaciteit voor nevenstromen van voedingsindustrie

Synergienummer : 597

Technologie

Benaming: Microgolf droger

Eural code: NVT

Hoeveelheid: NVT

Vroegere verwerking: Vroeger werd een andere droogtechnologie toegepast

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Verkoop van industriële microgolfsystemen

NACE code: 2893

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Extraheren van etherische oliën uit plantenresten

NACE code: 2053

Gevonden oplossing

Er werd een microgolf droger geïnstalleerd. Door deze investering kan de gebruiker de productiecapaciteit gevoelig verhogen (met een factor 12).

Impact

Door de droger kan de gebruiker meer en nieuwe reststromen gebruiken op zijn extractie-installatie. Dit biedt nieuwe oplossingen voor materiaalstromen die vandaag typisch naar vergisting gaan en dus nog niet hoogwaardig gevaloriseerd worden


2) Sorteerzand verwerkt in bouwmaterialen

Synergienummer : 627 [GJ1] 

Stroom

Benaming: Sorteerzand

Eural code: 19.12.09

Hoeveelheid: 10000 Ton/jaar

Vroegere verwerking: Grondwassing (met recyclage van de zandfractie als niet vormgegeven bouwstof, doch de slibfractie ging naar een stortplaats)

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Recycleren en sorteren van kunststoffracties

NACE code: 3832

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Producent van keramische materialen

NACE code: 4673

Gevonden oplossing

Sorteerzand wordt ingezet ter vervanging van papierslib bij de productie van keramische materialen. Papierslib is minder en minder voorradig en is zeer vochtig waardoor de producent hogere droogkosten heeft. Dit materiaal wordt mee gemengd in de natuurlijke grondstoffen. Daarnaast zet de gebruiker ook grote hoeveelheden zand in om de klei beter verwerkbaar te maken. In sorteerzand zit zand, klei en heel wat hout & kunststofvezel. Het zand helpt om de klei beter verwerkbaar te maken. Daarnaast dienen de houtresten en de kunststof als bijkomende brandstof. Er werd in 2017 een grondstofcertificaat verkregen. Sinds dan wordt dit sorteerzandingezet aan een ritme van 10.000T per jaar.

Impact

Economische winst: De gangbare kosten voor verwerking van recyclagezanden zijn aanzienlijk.

Economische winst: De producent realiseert een belangrijke kostenreductie door minder energie nodig te hebben voor het droogproces voorafgaand aan het bakken van de keramische materialen.

Ecologische winst: Reductie van CO2-uitstoot door een vermindering van de transportafstand. Ook de lagere consumptie van brandstoffen tijdens het droogproces brengt een reductie van de CO2 uitstoot met zich mee. Om de ecologische impact van het sorteerzand onder controle te houden, is de producent gebonden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de grondstofverklaring.


3) Vulmiddel en slijpstof in vloerbekleding

                                                           (in onderzoek)

Synergienummer : 581 & 596

Stroom

Benaming: vulmiddel en slijpstof

Eural code: 01.03.08

Hoeveelheid: 5000 TON gezamenlijk volume

Vroegere verwerking: Eigen stortplaats

Aanbieder 1:

Bedrijvigheid: Natuursteengroeve blauwe hardsteen, NACE code: 2370

Aanbieder 2:

Bedrijvigheid: recyclage van slakken uit staalindustrie, NACE code: 3832

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Productie van diverse vloerbekledingsmaterialen, NACE code: 1310

Gevonden oplossing

De gebruiker is bezig met de ontwikkeling van een nieuw type vloerbekleding. Hiervoor was men op zoek naar reststomen die zeer fijn zijn en een mooi natuurlijk effect geven. Beide materialen werden uitgetest op industriële schaal in labo’s in Duitsland en werden weerhouden voor mogelijke productie in 2018 of vanaf begin 2019.

Impact

Economische winst: Het materiaal uit de natuursteengroeve wordt nu gestort en zal mogelijk vanaf 2019 als grondstof worden ingezet.

Ecologische winst: Materiaalrecyclage in vloerbekleding, waarbij de gebruiker onderzoekt of hij natuurlijke grondstoffen en restproducten van recyclage kan vervangen door nevenstromen.


4) Koffiebonen

Synergienummer : 12

Stroom

Benaming: Koffiegruis en koffiebonen uit productie van koffie

Eural code: 02.03.04

Hoeveelheid: ongekend

Vroegere verwerking: Verbranding

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Producent van koffie

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Extraheren van oliën uit plantenresten,

NACE code: 2053

Gevonden oplossing

De gebruiker heeft testen gedaan met koffiebonen die werden aangeboden via het Symbioseplatform. Hij kan hieruit waardevolle olie extraheren. Toen het aangeboden volume als éénmalige partij niet meer voorradig was is de gebruiker zelf op zoek gegaan naar gelijkaardige stromen en hij heeft deze gevonden in Duitsland. Vandaag verwerkt hij deze stroom.

Impact

Economische winst gebruiker: Uit koffiebonen worden hoogwaardige oliën geëxtraheerd die de verwerker kan vermarkten.

Ecologische winst: De koffiebonen worden niet meer verbrand doch nuttig toegepast voor de extractie van oliën.


5) Diverse nevenstromen als additieven om afdichtend materiaal te maken                                                                                                    (in onderzoek)

Synergienummer : 608

Stroom

Benaming: Polyvinylacetaat (PVA), papierslib, natriumacetaat en baggerslib

Hoeveelheid: 600 TON PVA en 500.000T baggerslib

Vroegere verwerking: storten van de fijne fractie van rivierslib

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Productie wasmiddelen, Nace code: 4690, producent papier

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Verwerking rivierslib , NACE code: 4291

Kennisinstelling, NACE code: 7200

Gevonden oplossing

Nuttige toepassing van de fijne fractie van baggerslib als afdichtend materiaal dat kan dienen als afdekmiddel voor stortplaatsen.

Voor de grote stroom baggerspecie wenst men een nuttige toepassing te vinden. Naast Flashcalcinatie loopt er een onderzoeksproject om een Hyperclay te maken van het baggerslib. Dit zou een super afdichtende materiaal zijn om als afdekmiddel te gebruiken voor stortplaatsen en andere. UGent onderzoekt of hiervoor stromen kunnen toegepast worden die een gunstige invloed gebben op de afdichtende eigenschappen van het baggerslib. Er werden 4 nevenstromen aangeboden door Symbiose, oa polyvinylacetaat (PVA), een nevenstroom met veel natriumacetaat en twee soorten papierslib. De kennisinstelling laat een student in een thesis nagaan of de combinatie van deze reststromen met de sedimentstroom kan leiden tot een Hyperclay. Het onderzoek loopt nog.

Impact

Ecologische winst: De nevenstromen dienen niet meer verbrand of gestort te worden maar worden als grondstof gevaloriseerd.

Ecologische winst gebruiker: Materiaalvalorisatie van baggerslib in superafdichtende kleilaag (wordt verder onderzocht in 2018).


6) Solventen van verbranding naar materiaalrecuperatie

Synergienummer : 612

Stroom

Benaming: Glycolen uit productie

Eural code: 07.07.04*

Hoeveelheid: 1000 TON

Vroegere verwerking: Cementindustrie

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Productie van chemicaliën op vraag, NACE code: 2014

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Trading van solventen naar regeneratie NACE code: 7320

Gevonden oplossing

Trader heeft een regeneratie oplossing gevonden in Frankrijk die deze stroom kan regenereren naar een nieuw te gebruiken grondstof voor de chemische industrie.

Impact

Economische winst: Materiaalvalorisatie via regeneratie ipv verbranding in cementindustrie, maar wel mits verder transport van het materiaal.


7) Recuperatie van zwavelzuur uit verdunde nevenstromen op locatie 

                                                                                   (in onderzoek)

Synergienummer : 652

Stroom/Technologie/Nieuwe activiteit

Benaming: Recyclage van verdund zwavelzuur

Eural code: 06.01.01*

Hoeveelheid: 21.000 Ton (8 verschillende stromen)

Vroegere verwerking: Verbranding, recyclage in Frankrijk of Duitsland

Aanbieder: 8 verschillende stromen beschikbaar

Bedrijvigheid: Productie chemicaliën, NACE code: 2014

Gebruiker: Dienstverlener die installaties uitbaat voor recuperatie van materialen in combinatie met een trader en een kennisinstelling

Bedrijvigheid: Bouw van mobiele recyclage units, NACE code: 7219

Gevonden oplossing

Door het ontbreken van een Vlaamse recyclage toepassing (na het in faling gaan van een recyclage bedrijf te Gent) worden deze stromen naar Frankrijk of Duitsland gestuurd voor recycling of ze worden verbrand om uit het gevormde SO2 nieuw zwavelzuur te maken. Daar het om grote hoeveelheden waterhoudende nevenstromen gaat is dit een zeer dure kost. Door het samenbrengen van diverse actoren is er besloten om te investeren in een mobiele recyclage unit om deze nevenstromen ter plaatse te recycleren. De technologie is al getest door een kennisinstelling in opdracht van de dienstverlener. Een trader zoekt nieuwe klanten voor deze nieuwe dienstverlening.

Impact

Economische winst bedrijven met zwavelzuur: Lagere transportkost voor bedrijven die zwavelzuur willen recupereren alsook lokale aanwezigheid van nieuw zwavelzuur.

Ecologische winst: Lokale recyclage ipv verbranding, besparing op transport.


8) Metallisch ijzerpoeder voor onderzoek naar de productie van waterstofgas

Synergienummer : 636

Stroom

Benaming: Metallisch ijzerpoeder

Eural code: 06.03.16

Hoeveelheid: 165 kg

Vroegere verwerking: stortplaats

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Productie van chemicaliën, NACE code: 2014

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Kennisinstelling, NACE code: 7219

Gevonden oplossing

Een kennisinstelling voert onderzoek uit over het gebruik van metallisch ijzer dat aanwezig is in nevenstromen voor de hydrothermale productie van waterstofgas. Hiervoor had men een staal van metallisch ijzer nodig om een reeks proeven te doen.

Impact

Ecologische winst: Testen kunnen leiden tot aanmaak uit industriële reststromen van waterstofgas dat kan gebruikt worden in de chemische productie of dat een toekomstige energiebron kan zijn.


9) CO2 vriendelijke bouwblokken

Synergienummer : 603

Stroom

Benaming: CO2 vriendelijke bouwblokken met metaalslakken

Eural code: NVT

Hoeveelheid: proef met 25 Ton, indien succesvol dan mogelijk 10.000T

Vroegere gebruikte materialen: Gebruik van cementgebonden betonblokken

Aanbieder:

Bedrijvigheid: Blokkenproducent produceert in Nederland bouwblokken met de carbonatatie technologie, NACE code: 3832

Gebruiker:

Bedrijvigheid: Supermarkt, NACE code: 4639

Gevonden oplossing

Een supermarkt keten wenst CO2 neutraal te bouwen en wenst de mogelijkheid van hergebruik van bouwmaterialen te onderzoeken. Vandaag worden cementgebonden betonblokken gebruikt. Men bekijkt de mogelijkheid om deze in de toekomst te vervangen door CO2 neutrale blokken die vandaag op basis van de technologie van aanbieder worden geproduceerd door een producent in Nederland. Er wordt uitgekeken naar mogelijkheden om een productie op te zetten in Vlaanderen op basis van deze technologie. De gebruiker zal alvast een proefmuur bouwen om diverse testen hierop uit te voeren en om aannemers te wennen aan deze blokken. De supermarktgroep verandert de gebouwen gemiddeld elke 10 jaar. Er wordt ook bekeken om waterdoorlatende klinkers op basis van deze technologie te produceren voor aanleg van parkings.

Impact

Economische winst Gebruiker: kostenneutraal

Ecologische winst: De CO2 balans is positief; dit zou neerkomen op 150T minder CO2-uitstoot per jaar


10) Alternatief natuurgips

Synergienummer : 651

Stroom

Benaming: Gips afkomstig uit recyclage van gipsplaat

Eural code: 17.08.02

Hoeveelheid: 10.000 TON, indien alle testen goed verlopen

Vroegere gebruikte materialen: Een klein deel van het recyclaat wordt gebruikt in de productie van nieuwe gipsplaten doch het aangeboden volume is ver onder de recyclage capaciteit van de aanbieder.

Aanbieder: Recyclage bedrijf voor verwerking van gipsplaten

Bedrijvigheid: recyclage organisatie voor producenten , NACE code: 38.32

Gebruiker: Trader naar cementindustrie

Bedrijvigheid: Trading in circulaire economie, NACE code: 70.22

Gevonden oplossing

Een buitenlands producent van cement f zoekt gips om toe te voegen aan cement dat de cementoven verlaat. Zo wil men een meer ecologische vorm van cement maken met specifieke eigenschappen. Hiervoor zoekt men 20.000T gips dat men lokaal niet kan vinden. De resultaten van uitgebreide testen die in 2017 in het labo van de cementproducent zijn gedaan waren uiterst positief. Een eerste proefvracht voor een industriële test is voorzien in 2018.

Impact

Economische winst aanbieder: Hierdoor kan men meer gipskarton uit bouw en sloop activiteiten gaan recycleren. De vaste exploitatie kosten blijven gelijk.

Ecologische winst: Hierdoor dient minder klinker te worden geproduceerd. Door substitutie van 10.000 T cement door 10000 T gerecupereerd gips levert dit 9.000 T CO2 minder op per jaar.


Overzicht geschatte winst:

Totale massa beter benuttigd: > 40.000 Ton per jaar

Mogelijke toekomstige geschatte totale winst: > 2.000.000 euro

Overzicht geschatte winst:

Totaal volume: > 40.000 Ton per jaar

Mogelijke toekomstige geschatte totale winst: > 2.000.000 euro

 
SYMBIOSE 3.0

Symbiose is een matchmaking platform om industriële nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe van Lansink. Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank.


Symbiose heeft met meer dan 300 organisaties en bijna 2000 aanbiedingen en verzoeken voor grondstoffen en technologieën voldoende kritische massa in zijn databank om een impact te kunnen maken op de Vlaamse industrie. Dit valt ook op aan de resultaten van de matchmaking activiteiten die met deze data gebeurden. Van de duizenden linken die werden gemaakt werden er een 500-tal nauwer gevolgd. Hiervan kwam er feedback van 11 bedrijven dat zij een geslaagde match maakten voor een totaal geschatte economische meerwaarde van meer dan €1.000.000/jaar.

Als men hierbij de gekende koppelingen neemt die in onderhandeling of testfase zitten dan overstijgt de gezamenlijke potentiële kostenbesparing de 2,5 miljoen euro. Daarboven komt nog een groot potentieel dat nu nog niet bekend is.


OVAM en VITO zetten in de komende jaren de werking van het platform verder.

Voor meer informatie kan u terecht bij Johan Gemoets ([email protected]) en Andy Vancauwenberghe ([email protected])

Geef uw stromen online door via onze template (zie hieronder)
Stuur deze ingevuld naar [email protected] . Wij zullen dan uw stromen ter harte nemen en kijken of er interessante nieuwe synergiën voor uw bedrijf mogelijk zijn.
Houd tijdens het invullen indachtig dat hoe gedetailleerder de template wordt ingevuld, hoe sneller de juiste matches gemaakt zullen worden.