Industriele symbiose als hefboom voor

de circulaire economie

Klik hier om de ondertitel te bewerken

                                TECHNOLOGIEEN

In onze databank zitten heel wat technologieën die worden aangeboden. Mocht in één van deze interesse hebben dan horen we het graag.


Klik hier  voor een lijst met de aan te bieden technologie


Er werd vaak samengewerkt met kennisinstellingen om bepaalde barrières op te heffen.

Voorbeelden van onderzoeksinstellingen waarmee we al hebben samengewerkt:


* Verwerken van stengels van tomaten met clipsen (UGent)


* Sulfide recuperatie uit zwavelzuur (UGent)


* Pyrolyse van papierslib (KULeuven)


* Pyrolyse van waterzuiveringsslib (KULeuven)


* Mobiele shredder-installaties (VIL)